Sonuçlar

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonras›nda Görülen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Karvedilol Metoprololden Daha Etkilidir

Koşuyolu Heart Journal

Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Bilgin Emrecan, Dervifl Verdi, Kadir Gökhan Saçkan, Ahmet Baltalarl›

11 10

KADINLARDA RUH SAĞLIĞINI VE AİLE İŞLEVLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Serpil TÜRKLEŞ, Mualla YILMAZ, Ayşe ÖZCAN, Emine ÖNCÜ, Bekıs KARATAŞ

13 7

KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Ayfer TEZEL, İlknur GÖNENÇ, Şenay AKGÜN, Duygu ÖZTAŞ KARATAŞ, Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ

15 6