Sonuçlar

Almanya'da Yaşayan Türk Göçmenlerin Aile Değerleri

Değerler Eğitimi Dergisi

Halil EKŞİ, İbrahim DEMİRCİ, Cemal YILDIZ, Füsun EKŞİ

6 3

Rahim içi araç hakkındaki bilgi düzeyinin araştırılması

Cukurova Medical Journal

Hediye DAĞDEVİREN, Hüseyin CENGİZ, Bülent BABAOĞLU, Cihan KAYA, Keziban DOĞAN, Şükrü YILDIZ

11 4

Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları

Cukurova Medical Journal

Hamit Sırrı KETEN, Özgür ERSOY, Oğuz IŞIK, Mustafa ÇELİK, Mustafa Haki SUCAKLI, Lütfi TİYEKLİ

6 3

Zihinsel Engelli Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Doç.Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Arş.Gör. Şükran ÖZKAHRAMAN, Yüksek Hemşire Fatma ÇALLI

33 11

Türkiye'de Aileye Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÖZBESLER

51 10

Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Yrd. Doç Dr. Bekir S. GÜR, Arş. Gör. Dr. Türker KURT

40 13

Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Prof. Dr. Aliye MAVİLİ, Öğr. Gör. Dr. Nur Feyzal KESEN, Öğr. Gör. Dr. Serap DAŞBAŞ

65 12