Sonuçlar

Türkiye’de İnternet, Kamusallık ve Demokratik Kanaat Oluşumu

Folklor/Edebiyat

Burak ÖZÇETİN, Umut Tümay ARSLAN, Mutlu BİNARK

7 5

Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri

Folklor/Edebiyat

Gülüm ŞENER, Perrin Öğün EMRE, Fatih AKYILDIZ

7 7