Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 86

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksek denetim kuruluşlarinin denetim kapsami

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yüksek denetimin kapsamı, karar alıcılar açısından büyük önem
taşımaktadır. Zira yurttaşlar, yasama üyeleri, uluslararası aktörler kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını bilmek isterler. Bu sayede yurttaşlar kamusal tercihlerini belirler, yasama üyeleri temsil yetkisi ile yürütmenin faaliyetlerini denetler, uluslararası yatırımcılar yatırım kararlarını, kredi kuruluşları da borç verme kararlarını şekillendirir. Bu tespit ve kararlar için yüksek denetim sonuçları ana referans kaynağı olarak kullanılır. Bu bakımdan etkili bir yüksek denetimden söz edilebilmesi için yüksek denetimin kapsamı olabildiğince geniş tutulmalıdır. Kapsamın tespitinde kamu gelirleri, harcamaları ve mal varlığı ve/veya kamu kaynağını doğrudan veya dolaylı olarak kullanan kurum ve kuruluşlar referans olarak alınabilir. İlk ayrıma göre; geniş anlamda kamu harcamaları, tüm kamu gelirleri ve kamuya ait taşınır ve taşınmaz mallar yüksek denetimin kapsamında yer almaktadır. Bu kaynakları doğrudan kullanan merkezi idare, taşra idaresi, özerk kamu kurumları, devlet işletmeleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler genel olarak yüksek denetimin kapsamına girmektedir. Etkin bir yüksek denetimden bahsedilmek isteniyorsa; yüksek denetimin, ilgili kamu kuruluşları yanında kamu kaynağını kullanan diğer tüzel yapıları da kapsaması gerekir. Bu bakımdan kamu kaynağını doğrudan veya dolaylı kullanan özel sektör kuruluşları, siyasi partiler, dernekler ve vakıflar da yüksek denetim kapsamında değerlendirilmelidir.

Özet İngilizce :

Nowadays the scope of supreme audit is of great importance to decision-makers. The main reason for this is that citizens, members of legislature, international operators like to know how public resources are being used. By this means citizens determine their public preferences; with their representative authority, members of legislature control the activities of executive; international investors shape their investment decisions and credit institutions shape their lending decisions. The supreme audit results are used as the main source of reference for these determinations and decisions. In this respect, the scope of supreme audit should be kept as wide as possible in order to have an effective supreme audit. Public revenues, expenditures and assets and/or the institutions using the public resources directly or indirectly can be taken as a reference for the determination of the scope. According to first distinction public expenditures in general, all public revenues and public estate and assets are within the scope of supreme audit. The central government, provincial organization, self-regulation public organizations, public enterprises, social security institutions and local authorities which use these resources directly are generally within the scope of supreme audit. If it is to become effective, the supreme audit should cover other legal structures that use public resources in addition to the relevant public institutions. In these respects, private sector organizations, political parties, associations and foundations which use public resources directly or indirectly should be considered within the scope of supreme audit.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :