Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzluk, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları: türkiye için ampirik bir analiz

Yazar kurumları :
Karaelmas Üniversitesi, İ.İ.B.F.1, Yıldız Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Yolsuzluk konusu, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları üzerindeki etkilerinden dolayı özellikle son otuz yıldan beri iktisatçılar ve diğer kurumlar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Yolsuzluk-ekonomik büyüme ilişkisi konusunda başlıca iki yaklaşım mevcuttur. Birinci yaklaşıma göre, yolsuzluklar ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkide bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise yolsuzlukların ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağını ileri sürmektedir. Diğer taraftan birçok çalışmada yolsuzluğun ekonomik büyümeyi kamu ve yabancı yatırım harcamaları yoluyla etkilediği ortaya konulmuştur. Bu nedenle yolsuzluk, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasında çok-yönlü bir ilişki bulunması akla uygundur. Bu bağlamda anahtar kavram ise kurumsal kalitedir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen etkileşim göz önünde bulundurularak Türkiye örneğinde yolsuzluk, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişki ekonometrik yöntemler kullanılarak araştırılmaktadır. Analiz sonuçları ekonomik büyüme ile yolsuzluk arasında, büyümeden yolsuzluğa doğru bir nedensellik olduğunu, kamu harcamaları ile yolsuzluk arasında ise bir nedenselliğin bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Corruption has received significant attention among economists and other institutions during the last few decades, given its implications for economic growth and public spending. There are two main approaches about corruption-economic growth nexus. According to first approach corruption has positive effects on economic growth whereas the second approach maintains that corruption hinders economic growth. On the other hand, a number of studies have shown that corruption affects economic growth through both public and foreign investment spending. Therefore, it is reasonable to think that there may be a multidirectional interaction between corruption, economic growth and public spending. The key notion in this context is the quality of institutions. Considering above mentioned interrelation, this paper aims to investigate the corruption, economic growth and public spending nexus in Turkish case by employing econometric tools. The results of the analysis show that there exist a unidirectional causal relation between economic growth and corruption, which runs from economic growth to corruption, and no relationship between public spending and corruption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :