Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 79

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerin yoksullukla mücadelesi:malatya belediyesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksullukla mücadelede, merkezi yönetim kadar yerel yönetimler de hayati öneme ve role sahiptirler. Bu çalışmada, Türkiye'de yerel yönetimlerin yoksulluk sorunu ile mücadeledeki rol ve sorumlulukları ele alınmış ve bu sorunun ortadan kaldırılması için yürüttükleri faaliyetler, Malatya Belediyesi örneği çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda , Malatya Belediyesi'nin karşılıksız yardımlarının nitel ve nicel açıdan değişimi, yıllar itibariyle ortaya konularak farklı açılardan analiz edilmeye çalışılmıştır. Malatya Belediyesi'nin yoksullara hizmet vermek üzere kurmuş olduğu "Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü"nün faaliyetleri, verilerin sağlıklı tutulduğu 2003 yılından 2009 yılına (dahil) kadar olan dönemde karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre, başta sağlık hizmetleri olmak üzere, yoksullara verilen hizmetlerde yıllar itibariyle ciddi düşüşler yaşanırken; buna karşılık sosyal hizmetlerde nisbi artışlar gerçekleşmiştir. Bu değişimin nedenleri ortaya konurken, sorunların çözümüne ilişkin birtakım öneriler de geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In fighting with poverty, not only central government but also local governments have vital importance and role. In this study, the roles and responsibilities of local government against poverty in Turkey were discussed and the activities towards to solve this problem were examined using the example of Malatya Municipality. In this context, both in quality and quantity, variations of these unpaid aids of Malatya Municipality were determined on annual basis and analyzed from different perspectives. The activities of the "Health and Social Affairs Directorship", which were founded by Malatya Municipality to serve the poor, were revealed comparatively for the period from 2003 to 2009 included. According to the results of the research, it may be said that there is a significant decrease in health services but a relative increase in social services for the poor on annual basis. While giving the reasons for this variation, some proposals concerning the solutions to these problems were also developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :