Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 86

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadelede yönetişim ilke ve uygulamalari

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2, Mülkiye Başmüfettişi3
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yolsuzluk kamu kaynaklarının heba edilmesine yol açarak toplumların
gelişmelerini engelleyen çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Merkezi yönetimden
sağladıkları desteği yerel halkın hizmetine sunan yerel yönetimlerde bu olgu çok daha fazla önem kazanmaktadır. Merkezi yönetimler yıllardır bu sorunun çözümü için çaba harcamakta ancak istenen sonuçlara ulaşamamaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için artık şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım, etkinlik gibi iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde önceden denetim anlayışına geçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada söz konusu ilkelerin yolsuzlukla mücadele stratejilerini nasıl etkileyebileceği incelenecektir. Bu kapsamda denetim kuruluşlarının yeni denetim konsepti çerçevesinde yönetişim ilkelerinin uygulanmasını denetleyerek, bu alandaki mevzuat boşluklarının giderilmesiyle yolsuzlukların önlenebileceği tezi değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, corruption has become a major issue that prevents development of societies
by leading to waste of public resources. This phenomenon becomes more important in local governments that offer central government’s support to local public services. Central governments have been trying to solve this problem for many years but they cannot reach the desired results. In order to solve this problem, the concept of pre-audit should be adopted within the framework of good governance principles such as transparency, accountability, participation and effectiveness. In this study, it will be examined how these principles may affect the anti-corruption strategies. In this context, this study will further examine the thesis that corruption can be prevented by removing regulatory gaps in the area through audits on the implementation of the principles of good governance performed by audit institutions within the framework of the new audit concept

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :