Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 73

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bütçe sisteminde ek bütçe uygulamaları (1995-2004)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Bütçe Uzmanı1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

1982 Anayasasının 163 üncü maddesi, bütçeler ile verilen ödeneklerin kurumlarca harcanabilecek miktarın sınırını gösterdiğini hükme bağlanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan önce yürürlükte olan ve mali anayasa olarak benimsenen 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda da, harcamacı kuruluşların her yıl bütçe kanunlarıyla kendilerine verilen ödenekler kadar harcama yapabileceği ve bu ödenekleri özel gelirlerle çoğaltamayacakları, ayrıca kurumların yıl içinde yapacakları her hizmetin karşılığının bütçede yer alması gerektiği hususlarını kapsayan hükümlere yer verilmişti. Ayrıca bu Kanunda ek ödenek, “tertibi bütçede bulunup yetersizliğinden dolayı ilave olarak alınan ödenek” olarak tanımlanmakta idi.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :