Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Savunma harcamalarının denetimi: teorik gerekçe ve türk sayıştayının normatif konumu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sayıştay Başdenetçisi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Milli güvenlik sisteminin önemli bir unsurunu oluşturan savunma harcamaları, hemen her ülkede milli bütçenin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Savunma harcamalarının, önceden belirlenen ilke ve kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla denetlenmesi gereği, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu makalede savunma harcamalarının denetimi teorik açıdan ele alınmış ve denetim ihtiyacının teorik çerçevesi ile ortaya konulması amacıyla milli güvenlik, iktidar ve denetim kavramları arasındaki ilişkiler kuramsal açıdan incelenmiştir. Ayrıca konu anayasal açıdan ele alınarak söz konusu harcamaların tayin ve denetimi süreçlerinde rol alan (askeri) bürokrasi, Bakanlar Kurulu ve Meclisin konumları değerlendirilmiştir. Son bölümde ise, Sayıştay’ın konumu normatif teori içerisinde değerlendirilerek, bu harcamaların Sayıştay tarafından denetlenmesinin bir zorunluluk olduğu, vurgulanmıştır. Ancak söz konusu harcamaların denetimine ilişkin günümüzdeki hukuki ve fiili durum incelemenin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Özet İngilizce :

As an important component of the national security system, defense expenditures constitute a substantial part of national budgets almost in every country. The necessity of the audit of defense expenditures in an effort to provide the realization of these expenditures according to predetermined principles and plans, is a subject of great importance to dwell on. In this article,, the audit of defense expenditures has been analyzed theoretically and relations among national security, government(political power) and audit have been examined with a theoretic approach in order to put forward the theoretical framework of the need for this audit. Moreover, there is an assessment “in constitutional respect” about the positions of the Parliament, the Cabinet and the (military) bureaucracy which feature in the appointment and audit of the said expenditures. In concluding section, with an analysis of TCA’s position in normative theory, it is emphasized that defense expenditures must be audited by Turkish Court of Accounts (TCA), but the current situation of legal and actual audit of these expenditures is left out of coverage.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :