Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 4647

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özerk kurumlar hakkında araştırma grubunca hazırlanarak 23.09.2002 tarihinde sayıştay genel kuruluna sunulan araştırma raporu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sayıştay1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

Telekomünikasyon Kurumunun 2000 yılı hesabını inceleyen Denetçi tarafından yazılan müzekkere ve müzekkereye ilişkin 2.Dairece verilen kararın Genel Kurulda incelenmesi sonucunda alınan 7.01.2002 tarih ve 5010 sayılı Genel Kurul kararı ile; bağımsız idari otoriteler olarak adlandırılan kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz kurumlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine genel nitelikte bir rapor sunulabilmesi bakımından, söz konusu kurumların neler olduğu, hukuki statüleri, teşkilat modelleri, muhasebe sistemleri, harcama usulleri, gelir kaynakları, gelir fazlalarının nasıl değerlendirildiği, personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin özel düzenlemeler, denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ve benzeri hususların etraflıca incelenip araştırılması gerektiğine karar verilmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :