Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 87

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli mali sistemi ve divan-i muhasebata giden yol

Yazar kurumları :
Sayıştay Uzman Denetçisi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Her alanda olduğu gibi devletler de değişim süreci yaşamaktadır. Osmanlı devleti birçok değişim gerçekleştirerek ömrünü devam ettirmiştir. Mali alanda kendine özgü ve diğer ülke uygulamalarından yararlanarak kısa, orta ve uzun vadeli geçici ve temel/kurumsal değişimler meydana gelmiştir. Mali işlemlerin incelenerek, denetlenerek ve kontrol edilerek düzenli ve gelişen bir mali yapının oluşturulması ve korunması görevini üstlenecek bağımsız kurumlar toplumsal, siyasi, ekonomik ve mali gelişmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda böyle bir kurum kuruluşundan itibaren geç denilebilecek bir zaman içerisinde, 1862 yılında kurulmuştur. Divan-ı Muhasebat öncesi dönemde mali işlemler mali idare içerisinde kontrol ve teftiş edildiğinden çalışmamızda bu yapılar hakkında bilgiler verilmiş, Osmanlı mali yapısı ve Divan-ı Muhasebatın kuruluşuna kadar olan süreçte mali, ekonomik ve toplumsal değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak sosyal ve ekonomik yapıların özellikleriyle mali değişimler üzerinden hareket edilerek Divan-ı Muhasebatın kurulması ve görevleri değerlendirilmiştir. Bunların açıklanmasıyla Divan-ı Muhasebatın kurulması, görev ve yetkilerinin anlaşılarak değerlendirilmesi daha kolay olacaktır.

Özet İngilizce :

As is the case in every field, states also experience change process. The Ottoman Empire kept its power by virtue of several transformation initiatives. In the field of finance, the Empire materialized short, long and medium-term provisional and fundamental/ institutional changes by benefiting from the practices of other countries. The independent entities, which are to assume the role of establishing and safeguarding a regular and progressive fiscal system through the examination, audit and control of financial transactions, emerge as a result of social, political, economic and financial developments. During the reign of the Ottoman Empire, an entity as such was established in 1862, which can be considered as late given the establishment date of the Empire. Since the financial transactions were controlled and examined within the finance administration in the period before the establishment of the Accounts Court, this study will first provide information regarding these systems and subsequently, tries to present the Ottoman fiscal system as well as the financial, economic and social changes until the establishment of the Court. It will then elaborate on the establishment of the Accounts Court and its functions in the light of the characteristics of social and economic structures and the financial changes. The explanations on these issues will facilitate the understanding of the Accounts Court and its mandate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :