Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali hüküm içeren yönetmelikler ve sayıştay istişari mütalaası

Yazar kurumları :
Sayıştay Başdenetçisi1, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İ.İ.B.F. Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Yürütmenin yaygın düzenleyici işlemlerinden birisi, mali hüküm içeren yönetmeliklerdir. Mali hüküm içeren düzenleyici işlemlerin de yönetmelik vasfı kazanabilmeleri için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka uygun olmaları gerekir. Söz konusu yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi için Sayıştay’ın istişari mütalaasına sunulması gerekmektedir. Mali hüküm içeren yönetmeliklerde istişari mütalaa, yürürlük şartı olmanın yanında şekil ve usul şartı olarak da bir gereklilik arz etmektedir. Mali hüküm içeren yönetmeliklerin Sayıştay’ın istişari mütalaasına sunulması, kamu mali yönetiminde mali disiplinin sağlanması ve normlar hiyerarşisinin sağlıklı bir şekilde işlemesinde önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Sayıştay Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali hüküm içeren yönetmeliklerine verdiği istişari mütalaalarda genel olarak; yönetmeliğin hukuki tekemmülünü, yönetmeliğin normlar hiyerarşisine uygunluğunu, yönetmelik hazırlanırken yetki ve görev hususuna riayet edilmesini ve ilgili kurumların görüşlerinin alınıp alınmadığını incelemektedir. Bu çalışmada, mali hüküm içeren yönetmelikler hakkında verilmesi gereken Sayıştay istişari mütalaaları, ilgili mevzuat ve temel prensipler çerçevesinde incelenip değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

One of the common regulatory operations of the executive is the ones that cover financial provisions. The regulatory operations including financial provisions should be lawful in terms of authorization, form, justification, topic and purpose in order to be qualified as a regulation. To be put into effect, these regulations must be submitted to Turkish Court of Accounts for its advisory opinion. Advisory opinion on the regulations containing financial provisions is necessary as a requirement of form and procedure in addition to its being a requirement for the enforcement of such regulations. Submission of regulations containing financial provisions to Turkish Court of Accounts for its advisory opinion is considered to be a significant instrument for maintaining fiscal discipline in public financial management and for hierarchy of norms to run properly. While giving an opinion on said regulations, Turkish Court of Accounts Board of Chambers examines, in general, the legal consummation of regulations, whether they comply with hierarchy of norms, whether authorities and duties are observed and opinions of relevant administrations are received. This article assesses the advisory opinions of Turkish Court of Accounts, which should be given on the regulations containing financial provisions, within the framework of relevant legislation and basic principles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :