Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 78

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karapara aklama sorunuyla mücadele: intosai çalışma grubunun faaliyetleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sayıştay Denetçisi1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak, “yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve maddi menfaatlerin, yasalmış gibi gösterilerek ekonomik sisteme dahil edilmesi” şeklinde tanımlanan “karapara aklama” olgusu, küreselleşme sürecinin de etkisi ile uluslararası boyutu ön plana çıkan bir sorun haline gelmiştir. Tekno-lojideki baş döndürücü ilerleme ve sermaye hareketliliğinin önündeki engel-lerin kalkması sonucu, karaparanın ülkeler arasında transfer edilmesi yoluyla aklanması kolaylaşmıştır. Bu organize suç ile mücadelenin başarısı için de, uluslararası işbirliği ve kararlılık büyük önem kazanmaya başlamıştır. En önemli küresel tehdit olarak kabul edilen terörizmin temel finansman kayna-ğı, yasa dışı organize faaliyetlerle elde ettiği gelirler olduğundan; karapara ak-lama ile mücadele aynı zamanda terörizmle mücadele anlamını taşımaktadır. Genişleyen boyutları ve artan etkileri nedeniyle karapara aklama sorunu ile mücadele, gerek ulusal yönetimlerin, gerekse uluslararası kuruluşların öncelikli gündem maddelerinden birisini oluşturmaya başla-mıştır. Ülkeler, aralarında imzaladıkları ikili ve çok taraflı anlaşmalarla bu konuda ortak hareket etmeye ve bilgi paylaşımını güçlendirmeye çalışmak-tadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluş da bu sorunla etkin bir şekilde mücadele edilmesi için yoğun çabalar göstermek-tedir. Bu çabalara, hesap verebilir ve saydam bir yönetimin teminatı olarak işlev gören ulusal yüksek denetim kurumlarının (Sayıştayların) uluslararası düzeydeki örgütü olan INTOSAI de, oluşturduğu bir çalışma grubu ile farklı bir boyutta, denetim boyutu ile katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :