Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 83

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamuda hesap verme sorumluluğunun aracı olarak performans esaslı bütçeleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sayıştay1
Görüntülenme :
315
DOI :
Özet Türkçe :

Devletin artan fonksiyonları karşısında kıt olan kamu kaynaklarını verimli, etkin ve tutumlu kullanma gerekliliği kamu bütçe sisteminde performans esaslı bütçeleme gibi çıktı odaklı modellerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Girdilere dayanan geleneksel bütçe sisteminden farklı olarak, performans esaslı bütçelemede çıktılara odaklanılması nedeniyle, bu model etkili kaynak kullanımının temel araçlarından biri olarak görülmek-tedir. Kamu mali sistemimize 5018 sayılı Kanunla giren performans esaslı bütçelemenin temel amacı, kamuda mali saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve etkin kaynak kullanımının gerçekleştirilmesidir. Performans esaslı bütçelemeden beklenen sonuçların alınabilmesinde yasal ve kurumsal alt yapıyla birlikte etkin performans bilgi sistemlerine gereksinim bulunmaktadır. Bu makalede, bütçe sistemindeki değişimin kamuda hesap verme sorumluluğuna ve dış denetime etkileri ele alınarak, etkin bir bütçe denetiminin gerekleri üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

The need for efficient, effective and economic use of scarce public resources in the face of increasing functions of the State has directed the focus on output-oriented models such as performance-based budgeting in the public budget system. Unlike the traditional input oriented budget system, outputs are the focus in performance-based budgeting, which is why this model is considered as one of the primary tools of effective resource utilization. The fundamental objective of performance-based budgeting, which was introduced in our system of public financial management through the Law No. 5018, is to ensure financial transparency and accountability as well as effective use of resources. In order to achieve results expected from performance-based budgeting, in addition to legal and institutional infrastructure, effective performance information systems are needed. This article deals with the effects of change in the budget system on accountability and external audit and elaborates on the requirements of an effective budgetary audit.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :