Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 89

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu iktisadi teşebbüsü sözleşmeli personelinin hukuki statüsü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anayasa Mahkemesi Raportörü, Sayıştay Başdenetçisi1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

KİT personelinin hukuki statüsü zaman içinde değişime uğramıştır. 1961 ve 1982 Anayasalarında KİT personelinin farklı şekilde tanımlanması, 1980 sonrası dönemde özelleştirme ve devleti küçültme politikalarının uygulanması, kamuda istihdamı azaltma ve personel verimini artırma isteği ile bu uygulamaların yargı kararlarıyla yorumlanması, KİT sözleşmeli personelinin statüsünün değişiminde etkili olmuştur. Bugün gelinen aşamada KİT sözleşmeli personelinin kamu personeli olmakla beraber Anayasa’nın 128. maddesinde yer alan personel kapsamında olmadığı, diğer kamu personeli ve ayrıca diğer sözleşmeli personel statülerinden de farklı, kendine özgü bir statüsü olduğu anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

The legal status of the personnel at SEEs has changed in time. The fact that the status of the SEE personnel are defined differently in the Constitutions of 1961 and 1982, the implementation of the policies oriented towards privatization and downsizing of the state and the intention to scale down the employment as well as to enhance performance in the public sector are the factors that have been effective in these changes. Although at the present time, the contracted personnel at SEEs are civil servants, it is understood that they are not among the personnel defined in the Article 128 of the Constitution and rather, they have a specific status of their own, which is different from the status of the civil servants and of other contracted personnel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :