Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 88

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu hastaneleri birliklerinde dms 18 bölümsel raporlama uygulamasi ve öneriler

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de Devlet Muhasebe Standartları (DMS) ileriki bir tarihte yürürlüğe girmek üzere Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (DMSK) tarafından yayımlanmaktadır. Bu standartların bir tanesi de DMS 18 Bölümsel Raporlama’dır. Bu çalışmada, bölümsel raporlamanın kamu mali yönetimine sağlayacağı katkıları daha yakından görebilmek amacıyla, Kamu Hastaneleri Birlikleri’nde bölümsel raporlamanın uygulanması konusu ele alınmıştır. Mali bilgilerin bölümlere göre raporlanmasının usul ve esaslarını ortaya koyan Bölümsel Raporlama Standardı, performansın ve kaynakların tespit edilmesine ve mali raporlamanın şeffaflığının artırılmasına katkı sağlamaktadır. Birliklerin performansa dayalı faaliyetlerini sürdüreceği ve performanslarından dolayı birlik genel sekreteri ile sağlık tesisleri yöneticilerinin görevlerinden dahi alınabileceği yeni yapı içerisinde, birliklerin ve bunlara bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç duyacakları kaynakların belirlenmesinde ve performanslarının ölçülmesinde bölümsel raporlama hayati öneme haiz olacaktır. Bölümsel raporlamayla kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık artırılacaktır.

Özet İngilizce :

Public Accounting Standards (PAS) have been promulgated by the State Accounting Standards Board in Turkey, which will become effective at a later date. One of these standards is PAS 18 segment reporting. With a view to seeing closely the future contributions of the segment reporting to the public financial management, the implementation of segment reporting at the unions of public hospitals is discussed. Segment reporting standard, which is to establish principles for reporting financial information by segments, contributes in establishing performance and resources and enhancing the transparency of financial reporting. In the new structure under which the unions will continue their activities based on performance, and general secretaries of the union and the managers of the health institutions can even be removed from their office due to their performance, segment reporting will be of major importance in determining the resources needed by unions and affiliated health institutions and measuring their performance. Public accountability and transparency will be increased with the help of segment reporting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :