Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 83

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık zimmeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bankacılığın ülke ekonomisinde önemi ve banka çalışanları tarafın-dan yapılan istismarların gerek ilgili bankaya ve gerekse bankacılık sisteminin bütününe zarar verme riski karşısında, banka varlıkları üzerinde gerçekleştirilebilecek istismarları cezalandıracak mekanizmaları oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 5411 sayılı Kanunun 160. maddesi bankacılık alanında işlenen zimmet suçunu özel olarak düzenlemiştir. Bu makalenin amacı, bankacılık suçlarından belki de en tartışmalı ve önemli olanı sayılabilecek bankacılık zimmetini, 5411 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler ve mülga 4389 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendir-mektir. Bu çerçevede, bankacılık suçları ve bankacılık zimmetine ilişkin genel açıklamaları takiben, suçun unsurları, suça etki eden nedenler ve suçun özel görünüm şekilleri ile kovuşturma usulü incelenmiştir. Ayrıca, suçun işleniş anı ve muhakeme şartı ile ilgili sorunlara ilişkin öneriler sunulmuş ve bankacılık sektöründe ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların ülke ekonomilerine getirdiği ağır yük düşünüldüğünde, öngörülen cezaların suç ile orantılı olduğu ifade edilmiştir.

Özet İngilizce :

Because of the vital importance of banking to countries' economy and the detri-mental effects of the fraudulent actions of bankers to the well being of a bank and its systemic effect to the other banks in the market, regulators impose criminal sanctions. In Turkey, a special embezzlement offence that can be conducted by bankers is regula-ted under article 160 of the Banking Law No.5411. This article aims to analyze this cont-roversial criminal offence within Banking Law No.5411, Turkish Criminal Law No.5237 and the abolished Banking Law No.4389. In this respect, the study includes general infor-mation about embezzlement, elements of the offence, special circumstances that affects the nature of the offence, specific forms of the offence and prosecution methods. In addi-tion, recommendations regarding the time of crime and trial precondition are given, and it is stated that, considering the problems in the banking sector as well as the heavy bur-den they place on the country's economy, the penalties are proportional to the crime.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :