Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 88

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa insan haklari mahkemesinin mülkiyet hakkiyla ilgili davalari inceleme yöntemi: üç kural analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maliye Bakanlığı, Maliye Uzmanı1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davalarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No’lu Protokol’ün mülkiyet hakkını koruyan 1. maddesinin yapısından ilham alarak geliştirdiği bir analiz yöntemi uygulamaktadır. Üç kural analizi olarak adlandırılan bu analiz yönteminde, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler 1. maddenin yapısına uygun olarak üç kısımda değerlendirilmektedir. Bu tasnife göre, mülkiyet hakkına yapılan müdahale, malikin, mülkünden resmi ya da fiili olarak yoksun kalmasına neden oluyor ise ikinci kural uygulanmaktadır. Yapılan müdahale, mülkiyetin kamu yararına kullanımının kontrolünü ya da vergilerin veya para cezalarının tahsilini sağlamayı amaçlıyorsa üçüncü kural söz konusu olmaktadır. Eğer ikinci ya da üçüncü kuralın uygulanabileceği bir durum söz konusu değil ise “joker kural” niteliğindeki birinci kural uygulanmaktadır. Mahkeme’nin, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri bu şekilde bir tasnife tabi tutması uygulamada önemli sonuçlar doğurmaktadır. Her şeyden önce bu üç kurala uygulanacak hükümler, 1. maddede farklı şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca ikinci kural olarak değerlendirilen durumlarda, malike tazminat ödenmesi gerekliliği, diğer iki kurala göre daha belirgindir. Üstelik üçüncü kural kapsamına giren durumlarda, devletlerin sahip olduğu takdir hakkı daha geniştir.

Özet İngilizce :

European Court of Human Rights applies an analysis method developed by being inspired from the structure of Article 1 of Protocol No. 1, which protects property right in cases presented because of violation of property rights. In this analysis, defined as three rules analysis, interventions made against property right are evaluated in three parts in accordance with the structure of Article 1. According to this classification, if the intervention made against property right causes proprietor to be deprived of his/her property formally or de facto, the second rule is applied. If the intervention intends to enable control of use of property for the public weal or collection of taxes or fines, the third rule is applied. If it is not suitable to apply the second or third rule, then the first rule is applied as the “joker rule”.Such classification made by the Court for the interventions made against property right poses significant results in implementation. Above all, provisions to be applied for these three rules are regulated in different ways in Article 1. Moreover, the necessity of paying compensation to the proprietor in situations where it is evaluated as the second rule is clearer when compared to other two rules. Besides, judicial discretion that states possess is more comprehensive in situations where third rule is applied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :