Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 85

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’nin yolsuzlukla mücadelesinde suçtan kaynaklanan malvarlıklarının geri alınması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
MASAK, Maliye Uzmanı1, Sayıştay2
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, yolsuzluk Avrupa Birliği açısından da büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu kapsamda Stockholm Programı ile AB içerisinde ortak bir yolsuzlukla mücadele politikası benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, üye ülkelerden mali soruşturma kapasitelerini artırmaları, suç gelirlerinin tespiti, el konulması ve müsaderesinin daha etkin bir şekilde yapılması ve malvarlığı geri alım birimleri (varlıkların geri alınması ofisi) (Asset Recovery Office-ARO) arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi istenmektedir. Suçların yaklaşık olarak yüzde yetmişinin gelir elde etmek amacıyla işlendiği göz önüne alındığında, yolsuzluk gibi sınır aşan özelliğe sahip suçlardan elde edilen gelirlerin mağduruna geri kazanımı yani suçlardan kaynaklanan malvarlıklarının suçluların elinden geri alınması ve müsadere edilmesi suçluların işlediği suçtan dolayı zenginleşmelerini önlediği için caydırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple, ülkelerce suç gelirlerinin izini süren, müsadere işlemini gerçekleştiren, el koyulan malvarlığının idaresini sağlayan ve müsadere işlemlerinde temas noktası olarak görev alan ulusal malvarlığı geri alım birimlerinin kurulması önemlidir. Sermayenin serbest dolaşımı faslı altında ulusal taahhüdümüz olan ARO'nun ülkemizde de kurulması ya da belirlenmesi hem AB'ye üyeliğimiz açısından hem de suç gelirlerinin hızlı bir şekilde tespiti ile bunlara el konulması ve ardından müsadere edilmesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Nowadays, corruption has also become a major problem of the European Union. In this context, through Stockholm Programme, adoption of a common anti-corruption policy within the EU has been agreed. With this aim, the member states are required to enhance their capacity for financial investigations, to identify assets of criminals more effectively, to seize and confiscate these assets more efficiently and to make a strong cooperation between Asset Recovery Offices. Considering nearly seventy percent of crimes are committed with financial gain, the recovery of proceeds of crimes like corruption and confiscation of these amounts prevents the criminals to prosper from crimes and it becomes a deterrent measure for them. For that reason, establishment of national asset recovery offices (AROs), which trail the proceeds of crime, confiscate and manage those assets and serve as a contact point for confiscation, is essential. To establish or designate a national asset recovery office for Turkey, which is a national commitment within the scope of Free Movement of Capital Chapter, is of great importance both in terms of our membership to the EU and ensuring rapid detection of proceeds of crime as well as its seizure and confiscation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :