Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği rekabet politikasında devlet yardımları ve türkiye'nin uyumu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor.1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkeler rekabet ortamına uyum sağlamaları ve rekabet güçlerini diğer ülkelere karşı artırmaları için kendi teşebbüslerini çeşitli yollarla desteklemektedir. Bu desteklerin en önemlilerinden biri devlet yardımlarıdır. Devletler belli teşebbüslere, bölgelere ve sektörlere devlet yardımı sağlayarak bunların rekabet avantajını diğer ülkelerdeki rakiplerine karşı yükseltmektedir. Ancak, devlet yardımları teşebbüsler arasında adil olmayan bir rekabet ortamı yaratarak uluslararası serbest rekabet düzeninin işleyişini bozmakta ve kaynakların etkin bir şekilde dağılımını engellemektedir. Bundan dolayı çeşitli uluslararası kuruluşlar, devlet yardımlarını kontrol etmek için çalışmalar yapmaktadır. Devlet yardımlarının denetlenmesine önem veren uluslararası bir kuruluş olan AB Komisyonu, devlet yardımları alanında sahip olduğu geniş yetkilerle devlet yardımlarını etkin bir biçimde denetlemektedir. AB’ye tam üyelik başvurusu yapmış olan Türkiye açısından da devlet yardımları uygulamaları, üye ülkelerin Türkiye karşısında maruz kalabilecekleri haksız rekabet açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla öncelikle AB’nin devlet yardımları mevzuatı ve denetleme sistemi ele alınmış, daha sonra Türkiye’nin devlet yardımları mevzuatı incelenerek Türkiye’nin AB devlet yardımları mevzuatına uyumu açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

National governments support undertakings operating within their boundaries with different ways in order to adapt them to this competitive situation and increase their competitive powers. The most important one of these support measures is state aids. States increase competitive advantages of specific undertakings, regions and sectors against their opponents in other states by giving state aid to them. However, state aids frustrate the operation of international free competition and prevent the most efficient allocation of resources by causing unjust competition between undertakings. Therefore, various international organizations have been paying efforts in order to control state aids. One of these international organizations that attach importance to supervision of state aids is European Union Commission, which supervises state aids effectively thanks to its broad authority. To Turkey, which applied to EU for full membership, state aids practices bear importance for unfair competition that member countries can face toward Turkey. For this aim, before all else, EU state aid law and supervision system is examined and then adjustment of Turkey to EU state aid legislation is tired to be clarified by examining state aid legislation of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :