Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 88

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Almanya’da federal devlete ait taşinmazlarin yönetiminin incelenmesi ve türkiye’de hazine taşinmazlarinin yönetimi ile karşilaştirilmasi

Yazar kurumları :
Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı1, Maliye Bakanlığı, Maliye Uzmanı2
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Almanya’da federal devlete ait taşınmazların yönetimi detaylı bir şekilde incelenmekte ve Türkiye’de Hazine taşınmazlarının yönetimiyle karşılaştırılmaktadır. Almanya’da 2005 yılında devlete ait taşınmazların yönetimi konusunda son derece köklü bir anlayış ve yönetim sistemi değişikliğine gidilmiş, ormanlar dahil federal devlete ait taşınmazların yönetimi tek çatı altında toplanmış, klasik bir kamu idaresinden temelde daha özerk, esnek, hareket kabiliyeti yüksek, ticari esaslara göre çalışan, ekonomik etkinliğe önem veren, kendine has özellikleri olan bir idari yapılanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda devlete ait taşınmazların kamu kurumları tarafından bedelsiz kullanımına son verilmiş, kamu ofis alanlarıyla ilgili bazı standartlar belirlenmiş, federal devlet hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların edinimi ve kiralanması ile söz konusu taşınmazlarla ilgili bakım-onarım işleri konusunda tek bir birim yetkili hale gelmiştir. Türkiye’de Hazine taşınmazlarının yönetimiyle Almanya’da federal devlete ait taşınmazların yönetimi arasında, kurumsal yapı, yönetim sistemi ve çalışma prensipleri açısından çok ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemizde Hazine taşınmazlarının daha iyi idare edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için Almanya’daki uygulamaların tartışılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the management of real estate owned by Federal State of Germany is examined in detail and compared to the management of real estate of the Treasury in Turkey. In 2005, regarding the management of federal state’s real estate, Germany underwent profoundly radical changes in management system, the management of federal state real estate including forests has been gathered under one roof, instead of a classic public administration a new administration structure has been adopted which is more autonomous, flexible, working on commercial principles, attaching importance to economic efficiency, having some specific features. In this context, unpaid use of state real estate by public institutions was ended, certain standards regarding public office use were determined and one institution was authorised concerning the acquisition and renting of real estate needed for federal state services and also their maintenance works. Regarding the management of real estate of the Treasury in Turkey and the management of federal state real estate in Germany, there are serious differences in organizational structure, management system and working principles. In order to have a better management and utilisation of the real estate of Treasury in our country, it is considered that it would be beneficial to discuss the related implementations in Germany.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :