Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de e-ticaret işlem hacmini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: bir model önerisi

Yazar kurumları :
KHO., Dekanlık, End. ve Sis.Müh.Böl.,Endüstri A.B.D.1, KHO., Dekanlık, End. ve Sis.Müh.Böl.,Yöneylem Arşt. A.B.D.2, Çorum Askerlik Şubesi3
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet dünyayı küçük bir köy kadar kolay ulaşılabilir hâle getirmiştir. Sağladığı fırsatlardan sadece biri olan e-Ticaret insanoğlunun alışageldiği zaman ve mekan tahdidine bağlı işleyen geleneksel ticaret kavramında paradigma değişimine sebep olmuştur. Dünya üzerindeki birçok girişimci bu fırsatı değerlendirmek ve daha iyi rekabet edebilmek için e-ticaret iş modellerini uygulamaya başlamış, ülkemizdeki e-Ticaret uygulamaları da bu trendi yakından takip etmiştir. Bu çalışmada son yıllarda Türkiye'de hızlı bir biçimde artan e-Ticaret işlem hacmini, etkilediğini değerlendirdiğimiz İnternet kullanıcı sayısı, Kişi Başı GSYH, enflasyon, e-ticareti destekleyen yasal mevzuat değişikliği, ekonomik kriz gibi faktörler ortaya konmuştur. Söz konusu faktörlerin bağımsız değişken olarak tanımlandığı bir çoklu doğrusal regresyon modeli oluşturulmuş, eticaret İşlem Hacmi üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Internet has transformed the earth into a small village. As one of the opportunities it offers, e-commerce has made paradigm shift in the traditional commerce concept which is constrained by time and location limits. Many entrepreneurs in the world have started to apply e-commerce models to fulfill this opportunity and gain competitive advantage. Turkish entrepreneurs have followed this trend closely. In recent years we have seen that e-commerce transactions volume is increasing very fast in Turkey. We think that there are some nationwide variables, such as GDP per Capita, inflation rate, number of Internet users, global economical crises and existence of legal arrangements supporting e-commerce, effecting this development in e-commerce transactions volume. In this study we try to investigate the effects of these factors, which are defined as independent variables, on e-commerce using a multiple linear regression model and interpret the findings.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :