Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perakende sektöründe tedarikçi seçiminin bulanık ahp ile gerçekleştirilmesi

Yazar kurumları :
İzmir Ekonomi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin giderek küreselleştiği iş dünyasında işletmeler tedarikçilerin artmasından dolayı çok alternatifli ve müşteri isteklerinin çeşitlenmesinden dolayı da çok kriterli bir tedarikçi seçimi ile karşılaşmaktadır. Tedarikçi seçimi sadece üretim değil, hizmet sektöründe de işletmelere stratejik rekabet üstünlüğünü sağlayan bir unsur hâline gelmiştir. Çok kriterli bir yapıda olan tedarikçi seçim süreci nicel kriterlerin yanında nitel kriterlerin de yer alması artık bir zorunluluk hâlini almıştır. Bulanık mantık temelli teknikler bu anlamda nitel kriterlerin değerlendirilmesinde öne çıkmaktadır. Uygulama olarak perakende sektöründen bir işletmenin tedarikçi firma seçim sürecinde Bulanık AHP uygulanacaktır.

Özet İngilizce :

As the business world is getting globalized and customer needs vary, firms face with multiple supplier alternatives and multiple criteria in supplier selection process. Supplier selection does not only bring competitive advantage to firms in goods sector but also in service sector. Due to the multiple criteria, nature of supplier selection qualitative criteria must be included as well as the quantitative criteria. Fuzzy logic and techniques based on it are becoming important especially in evaluation of suppliers with qualitative criteria. The application is conducted in supplier seleciton process of a retail firm with fuzzy AHP.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :