Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı Sistem Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada örgüte ilişkin olumlu ve olumsuz iş tutumlarının birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Bireyin örgüte yönelik olumlu bir tutumu olan örgütsel özdeşleşme ile olumsuz tutumlar olan sinizm ve işten ayrılma niyeti (İAN) bu bağlamda ele alınmıştır. Örgütsel özdeşleşme düzeyi yüksek olan bireyler örgütlerini sanki kendileriymiş gibi algılamaktadır. Bu durumun olumsuz iş tutumlarını azaltıcı etki yapacağı değerlendirilerek hipotezler geliştirilmiş ve anılan hipotezler 176 özel sektör çalışanından elde edilen veriler ışığında test edilmiştir. Sonuçta örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve İAN üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, yönetsel uygulamalara katkılar ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirme ve öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study investigates the relationship between negative and positive attitudes towards an organization. In this context, organizational identification has been chosen as a positive attitude and cynicism and intention to leave have been chosen as negative attitudes towards the organization. The individuals, who have a high level of organizational identification, perceive the organization as themselves. Assuming that this circumstance might have a reducing effect on negative job attitudes, the hypotheses have been developed and tested with a data gathered from 176 private sector employees. Results of the analyses put forth that organizational identification had a negative effect on cynicism and intention to leave. Probable managerial implications and future studies are also discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :