Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal ve teknik çevre ayrımında yönetim kurulu fonksiyonu ve yapısı: kuramsal bir çerçeve

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, kurumsal çevre ve teknik çevre ayrımında yönetim kurulu fonksiyonu ve yapısını incelemektir. Stratejik yönetim yazınında yönetim kurulu yapısı ve demografisi ile ilgili birçok farklı koşulbağımlılıklar ortaya konulmuştur. Bu araştırma ise teknik çevre ve kurumsal çevre ayrımını ve yönetim kurulu fonksiyonu ve yapısının belirleyicisi olarak öne sürmektedir. Bu araştırma tartışmalarını, koşulbağımlılık kuramına, kurumsal kurama ve kaynak bağımlılığı kuramına dayandırmıştır. Sonuç olarak da teknik çevre ve kurumsal çevrenin yönetim kurulu fonksiyonu ve yapısını nasıl ve ne şekilde etkilediğine ilişkin öneriler ve bir model ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to investigate the function and the structure of the board within technical and institutional organizational environment distinction. In strategic management literature, various contingencies of board structure have been documented. This research puts forward technical and institutional environment distinction as an antecedent of board function and structure. This research bases its arguments on contingency theory, institutional theory and resource dependence. As a result ,this research puts forward propositions and a model to show how the technical and institutional environment affects the board function and structure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :