Koridor Analizi ve En Uygun Güzergahın Belirlenmesi

İki nokta arasındaki en uygun güzergâhın otomatik olarak kabul edilebilir süreler içinde bulunabilmesi, birçok alanda karar sürecini hızlandırıp maliyetleri düşürmesi açısından çözülmesi gereken çok önemli bir problemdir. Birbiriyle çelişen birden fazla amacın eş zamanlı optimizasyonundan oluşan bu problemin çözümünde, her bir hedefin sağlandığı tek bir çözümün bulunması her zaman mümkün değildir. Bu nedenle alternatif çözüm kümesindeki diğer çözümler tarafından bastırılmamış, hedeflerin her biri için kabul edilebilir düzeyde uygun Pareto-Optimal Çözüm üretilmelidir. Tüm ölçütlerin bir arada değerlendirilerek olası tüm seçeneklerin karşılaştırılması ve uygun olanın bulunması insan gücü ile çözülebilecek bir problem değildir. Kullanıcı, deneyimleri ve elindeki araçlar ile üretebileceği en uygun çözümü üretebilir ancak bu çözümün en uygun çözüm olduğunun garantisi yoktur. Yüzde 1’lik bir iyileştirme dahi zaman, güvenlik ve maliyet olarak büyük kazanımlar anlamına gelmektedir. Bu bildiri, problemin, verilen kısıt ve ölçütlere göre otomatik olarak 2 ve 3 boyutlu çözümü, alternatif çözümler arasında karşılaştırma yapılması ve çözülebilen örnek problemleri içermektedir

Koridor Analizi ve En Uygun Güzergahın Belirlenmesi

Kaynakça

Collischonn, W. ve Pilar, J. (2000). A Direction Dependent Least-Cost-Path Algorithm for Roads and Canals, International Journal of Geographical Information Science, 14(4), 397-406.

Cowen, D.J., Jensen, J.R., Hendrix, C., Hodgson, M. ve Schill, S.R. (2000). A GIS- Assisted Rail Construction Econometric Model that Incorporates LIDAR Data, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66(11), 1323- 1328.

Dijkstra, E. (1959). A Note on Two Problems in Connexion with Graphs, Numerische Mathematik, 1(1), 269-271.

Goodchild, M.F. (1977). An Evaluation of Lattice Solutions to the Problem of Corridor Location, Environment and Planning A, 9, 727-738.

McHarg, I. (1967). Where Should Highways Go?, Landscape Architecture, 57, 179-181.

Tomlin, C.D. (1990). Geographic Information Systems and Cartographic Modelling, Prentice Hall, New Jersey, ABD.

3963 1853

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Dağınık Aviyonik Mimari Kullanan Bir Uçak İçin Küçük Ölçekli İki Simülatör Tasarım ve Uygulama Örneği: Temel Uçuş Göstergeleri ve Uyarı Sistemi Benzetimleri

Yasin Kaygusuz, Soner Uyar, Çağrı İlçe, Tolga İnal Koray Özel

Çoklu İnsansız Hava Aracı Simülasyonları için Altyapı Çözümü

Hüseyin BACANAK, Hatice GÜDER, Uğur Arıkan Umut DURAK

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı

Cemil Akdemir, Cüneyt Ay, Hüsnü Karakücük, Yasemin Timar

Civa Kadmiyum Tellürüt Kızılötesi Foto Algılayıcıların Performans Parametrelerinin Simülasyonu

Hasan KOÇER, Yılmaz DURNA, Murat DEMİR, Önder Haluk TEKBAŞ

Taktik Data Link Teknolojilerinde Birlikte Çalışabilirlik ve Kritik Simülasyon Bileşenleri

Mert Tuğcu, Oral Gürel

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Mehmet ERBAŞ, Hakan ŞAHİN, Feyzi KANTAR

Genel Amaçlı Araştırma Simülatörü: Donanım ve Yazılım Altyapısının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Aslı Yılmaz, Deniz Yılmaz, Abdullah Murat Şenyiğit, Bilge Kaan Görür, Veysi İşler

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Ferhat UÇAN, D.turgay ALTILAR

İnsansız Araçlarla Düzlemsel Olmayan Alanların Taranması

Çağlar SEYLAN, Fatih SEMİZ, Özgür Saygın BİCAN

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergah Kullanılarak Kesilmesi

Ahmet Kabarcık, Levent Kandiller, Haluk Aygüneş