Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Konumsal bilgiye erişimin kolaylaşmasının sonucu olarak bu bilginin kullanımı da her geçen gün artmaktadır. 1990’lı yıllara kadar yoğun olarak basılı formda sunulan coğrafi ürünler, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda sayısal olarak görselleştirilmeye başlanmıştır. Bu yetenek başlangıçta pahalı olması sebebiyle sadece coğrafi bilgi üreticileri tarafından konumsal bilginin ekran üzerinden sayısallaştırılması ve sunumu maksadıyla kullanılmıştır. Fakat, görselleştirme sistemlerindeki gelişmelerin sonucu olarak ucuzlayan ve yaygınlaşan teknolojiden, günümüzde çok sayıda kullanıcı farklı maksatlarla istifade etmektedir. Bu çalışmada ilk olarak konumsal verilerin sunumunda kullanılan görselleştirme sistemleri ve bunların yetenekleri hakkında bilgi verilecektir. Daha sonraki bölümde ise muharebe sahasının canlandırılmasında komutana katkı sağlamak maksadıyla geliştirilen Çok Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemi İstasyonu (ÇACBSİ) tanıtılacaktır. Geniş bir alanın yüksek çözünürlükte 3 boyutlu olarak görselleştirilebilmesi imkan ve kabiliyetini sağlayan ÇACBSİ’de veri hazırlama ve görüntüleme sürecinde yapılan işlemler ile konumsal bilginin altı ekranda sunumu hakkında bilgi verilecektir

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Kaynakça

AMD (2011). 01 Ağustos 2011’de http://www.amd.com/tr/products/ desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/hd-5870-eyefinity-6-edition/ Pages/overview.aspx adresinden alınmıştır.

Ball, R.G. (2006). Effects of Large, High-Resolution Displays for Geospatial Information Visualization, (Doktora Tezi), Virginia Polytechnic Institute and State University, ABD.

Cartwright, W., Crampton, J., Gartner, G., Miller, S., Mitchell, K., Siekierska, E. ve Wood, J. (2001). Geospatial Information Visualization User Interface Issues. Cartography and Geographic Information Science, 28(1), 1-19.

Colvin, J., Tobler, N. ve Anderson, J.A. (2004). Productivity and Multi- Screen Computer Displays. Rocky Mountain Communication Review, 2(1), 31-53.

Defense Review (2011). 10 Ocak 2012’de http://www.defensereview.com/ touchtable-digital-holograms-interactive-wall-better-warfare-ops/

Durbin, J., Swan, J.E., Colbert, B., Crowe, J., King, R., King, T., Scannell C., Wartell Z. ve Welsh T. (1998a)., Battlefield Visualization on the Responsive Conference, North Carolina, USA. Proceedings IEEE Visualization

Durbin, J., Julier, S., Colbert, B., Crowe, J., Doyle, B., King, R., King, T., Scannell, C., Wartell, Z. ve Welsh, T. (1998b)., Making Information Overload Work: The Dragon Software System on a Virtual Reality Responsive Workbench. Proceedings SPIE Aerosense Conference, Orlando, USA. ESRI (2011). arcgis/explorer/ adresinden alınmıştır.

Flexyarm (2011). 01 Ağustos 2011’de http://www.flexyarm.com adresinden alınmıştır.

Full HD Nedir (2011). 01 Ağustos 2011’de http://www.iyzi.net/ teknoloji/full-hd-nedir.html adresinden alınmıştır.

Karaahmetoğlu, C., Yılmaz, E., Çetin, Y.Y. ve Köksal, G. (2006). Out-the- window Scene Properties in PC-based Helicopter Simulators. Proceedings of SPIE, Defense and Security Symposium, Enhanced and Synthetic Vision, 6226, 260-271.

Northrop Grumman (2011). 01 Ağustos 2011’de http://www.is.northropgrumman.com/products/terraintable/assets/ TerrainTable.pdf adresinden alınmıştır.

Panoram Tech. (2011). 01 Ağustos 2011’de http://www.panoramtech.com/products/DIT2_brochure.pdf,

Sabri, A.J., Ball, R.G., Fabian, A., Bhatia, S. ve North, C. (2007)., High- resolution Gaming: Interfaces, Notifications and the User Experience. Interacting with Computers, 19(2), 151-166.

Shupp, L., Ball, R., Yost, B., Booker, J. ve North, C. (2006)., Evaluation of Viewport Size and Curvature of Large. High-Resolution Interface. Proceedings Graphics Interface, 123-130.

Yılmaz, E. ve Erbaş, M. (2008), SAVTEK 2008 Bildiriler Kitabı. İçinde Konumsal Bilgi Görsel Sunumu ve Örnek Bir Uygulama (ss. 381- 389). ODTÜ, Ankara.

4027 1889

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergah Planlama Modeli

Nafiz Arıca, Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Ferhat UÇAN, D.turgay ALTILAR

İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi

Ömer ÜNAL, Okan TOPÇU

Civa Kadmiyum Tellürüt Kızılötesi Foto Algılayıcıların Performans Parametrelerinin Simülasyonu

Hasan KOÇER, Yılmaz DURNA, Murat DEMİR, Önder Haluk TEKBAŞ

Değiştirilebilir Sanal Enstrümanlar Teknolojisi ile Kalibrasyon Otomasyonu Uygulamalarında Performans Artırılması

Osman TORUNOĞLU, Nurhan KARABOĞA

Dağınık Aviyonik Mimari Kullanan Bir Uçak İçin Küçük Ölçekli İki Simülatör Tasarım ve Uygulama Örneği: Temel Uçuş Göstergeleri ve Uyarı Sistemi Benzetimleri

Yasin Kaygusuz, Soner Uyar, Çağrı İlçe, Tolga İnal Koray Özel

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergah Kullanılarak Kesilmesi

Ahmet Kabarcık, Levent Kandiller, Haluk Aygüneş

Çoklu İnsansız Hava Aracı Simülasyonları için Altyapı Çözümü

Hüseyin BACANAK, Hatice GÜDER, Uğur Arıkan Umut DURAK

Genel Amaçlı Araştırma Simülatörü: Donanım ve Yazılım Altyapısının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Aslı Yılmaz, Deniz Yılmaz, Abdullah Murat Şenyiğit, Bilge Kaan Görür, Veysi İşler

İnsansız Araçlarla Düzlemsel Olmayan Alanların Taranması

Çağlar SEYLAN, Fatih SEMİZ, Özgür Saygın BİCAN