Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen eğitiminde problem çözme sürecinde kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı1, KHO Dekanlık Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı2
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin esas amacı, yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktır. Bu noktada öğretmenlerin görevi, öğrencileri her gün karşılaşabilecekleri problemleri çözebilecek tutum ve becerilerle geleceğe hazırlamaktır. Bu amaçla son otuz yılda birçok problem çözme stratejisi önerilmiştir. Bu çalışmada çeşitli kaynaklarda farklı isimlerle anılsa da temelde birbirine benzeyen adımlardan oluşan farklı problem çözme stratejileri sunulmuş ve tartışılmıştır. Ayrıca, Polya'nın Problem Çözme Stratejisinin kullanıldığı bir araştırma raporuna yer verilmiştir. Bu stratejilerin, sınıf ortamındaki problem çözme etkinliklerinde öğretmenlere faydalı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The main purpose of education is to prepare new generations for the future. In this point, teachers' duty is to prepare students for the future with problem solving skills and strategies. For this reason numerous problem solving strategies have been suggested over the past thirty years. In this study, different problem solving strategies, though called various names in different sources, were presented and argued. Furthermore, an investigation report using Polya, Problem Solving was presented. It is believed that these strategies will be useful at the problem solving applications in schools.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :