“ÂMİD” ŞEHRİNDE VAKTİYLE BİR MİLYON KIRK BİN CİLT KİTABI HAVÎ CESÎM BİR KÜTÜPHANE

para istemiş olduğu zat, mezkûr kisenin mührü bozulmamış olduğu halde elinde tutarak – ben bu kiseyi size göndermiştim ne eylediniz doğru söyle – der bu da macerayı nekleder. Kise elinde olan zat der ki sizden tezkire geldikte yanında bulunan başka para yok idi size gönderdikten sonra falan dostumdan bir miktar harçlık talep ettim onu gördüm ki size göndermiş olduğum bu kise ayniyle benim mührümle memhûr olduğu halde tekrar bana vasıl oldu