Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“yûsuf u zelihâ”da rivâyet sıfat fiil ekleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gramerciliğimizde genel olarak "belirsiz geçmiş zaman","-miş'li geçmiş zaman", "duyulan geçmiş zaman", "öğrenilen geçmiş zaman" veya "rivâyet geçmiş zaman" isimleriyle anılan rivâyet sıfat fiil eklerinin, 13.Yüzyıl Anadolu Türkçesi eserlerinden olan "Yūsuf u Zelįhā" da tespiti söz konusudur. Tespit edilen ekler sıfat fiillerin görevleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve bu fonksiyonlar dahilinde, rivâyet üst fonksiyonun "ayıplama, övgü, diğerlerinden ayırma, olgu, tahmin, takdir, tasvir, tespit" gibi alt fonksiyonlarını içerdiği tespit edilmiştir. Sıfat fiillerin alt fonksiyonlarını tespit etmek bir bakıma şiirde kullanılan söz sanatlarını tespit edip şiiri daha iyi anlayabilmeye benzer. Zira sıfat fiilin tamlayan- tamlanan (yardımcı unsurasıl unsur) münasebetinde oluşturduğu alt fonksiyonlar bize eseri daha iyi yorumlayabilmemiz noktasında fayda sağlamaktadır. Eserde tespit edilen alt fonksiyonlar da cümlenin anlamından çok uzaklaşmadan cümle bağlamında ele alınmıştır. Dolayısıyla yoruma açık bir tarafı da olduğu söylenebilir. Yine eserde tespit edilen alt fonksiyonlar göz önünde bulundurularak dönemin duygu ve düşünce yapısına ayna tutulmaya çalışılmış ve aktarım (rivâyet) cümlelerinde karşılaşılan alt fonksiyonların bir kısmının belirlenmesine olanak sağlamıştır.

Özet İngilizce :

In this study, narrated adjective-verbs which are named "indefinite past time, past time with" – miş", or narrated- past tense," "have been indefinited in the 13th century Anatolian Turkish in "Yūsuf u Zelįhā". These affixes which are defined have been considered with functions of adjective verbs.Within this functions, this suffixes also have some functions as "blame, compliment, separation from others , fact , doubt, Forecasting, Description, identified as". To identify sub-functions of adjectives verbs in a similar way to better account for detecting and poetry such arts as poetry. Because the genitive adjective, verb-determinated (principal elements of auxiliary elements) we can better understand a work of relevance to us through sub-functions provides benefits to the point. Meaning of the sentence identified sub-functions are also discussed in the context of a sentence without departing from the meaning. So also said that there is one side open to interpretation. Again, considering the sub-functions, tried to keep thinking mirrors the structure of feeling of the period, (rumor) has allowed determination of a portion of sub-functions encountered in sentences.

Anahtar kelimeler :

Tenses ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :