Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki öğrencilerin benlik saygılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı2, Atatürk Üniversitesi Psikolojik
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim görmekte olan ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin yaş, cinsiyet, öğrenim türü, akademik başarı ve disiplin cezası alıp almama değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında Erzurum'da ki yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim görmekte olan 428 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için Piers ve Harris (1964) tarafından geliştirilen Çocuklarda özsaygı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi ve Post Hoc LSD test tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin öğrenim türü, akademik başarı ve disiplin durumlarına göre anlamlı farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the second-tier regional boarding primary schools, students are receiving education and self-esteem levels of age, gender, type of study, academic achievement and significant differences according to the variables whether or not to take disciplinary action were investigated. 2010-2011 academic research in the regional boarding primary schools are receiving education in Erzurum, which was carried out on 428 students. Piers and Harris to collect data from the study (1964), developed by the self-esteem scale has been used in children. T-test analysis of the data, one-way analysis of variance and LSD post hoc test technique was used. Research students' self-esteem levels as a result of the type of learning, academic achievement and significant differences were identified according to their discipline.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :