Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam boyu öğrenme nedir? kavram ve kapsami üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme Programı2
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyıldan bu yana, dünya sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok önemli değişim ve dönüşümler yaşamaktadır. Söz konusu bu değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, içinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi de kendini yenilemesi ile mümkündür. Bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak yaşam boyu öğrenme ile sağlanabilir. "Yaşam boyu öğrenme" bireyin olduğu her yerde gerçekleşebilen; yer, zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldıran bir kavram olduğu için dünyada eğitim alanında yürütülen çalışmalar arasında öncelikli konuma gelmiştir ve yaşam boyu öğrenme kavramıyla ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada, yaşam boyu öğrenme kavramı ve kapsamı üzerine bir literatür taraması yapılarak bugüne kadar yapılmış olan tanım ve ifadelere yer verilmiştir. Mevcut tanımlardan yola çıkılarak genel bir değerlendirme yapılmış ve kapsamının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

There have been important social, economic and cultural transformations in the world since twentieth century. These transformations make people have education during their lives as people require to adapt themselves to the rapid changes and the society they belong to. Living in a harmonious way with the society and following the developments in the profession can be only possible on condition of individuals' renovating themselves. This renovation is solely possible by lifelong learning. "Lifelong Learning" is one of the leading educational issue discussed and studied on in the world. Because lifelong learning is a term that can occur wherever people live and eliminates the barriers about the time, people' age and educational level. In this study, literature about concept and terms of lifelong learning carried out so far is scanned and placed . It is aimed to evaluate and determine the concept of lifelong learning via these available terms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :