Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de üstün yeteneklilere tanınan hakların incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 1, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku A.D.2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Üstün yetenekli bireylerin genel olarak her işi başarabileceği gibi yanlış bir düşünce vardır. Onların toplum içerisinde diğer bireylerle eş tutularak kendilerine ait özelliklerini göz ardı etmek eşitlik ilkelerine uygun değildir. Eğitimde fırsat eşitliği kavramı yasal bir hak olarak bireylere sunulmaktadır. Üstün bireylere sunulması gereken haklar onların eğitimsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Demokrasilerde eşitlik hakkı herkese eşit haklar vermek değil, bireylerin ihtiyaçlarına göre haklar vererek dengenin sağlanmasıdır. Bu araştırmada Osmanlı Devleti'nin son döneminden günümüze kadar üstün bireylere tanınan haklar ve bunların içeriklerinin farklı açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kadar birçok kaynak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak üstün yetenekli çocuklara tanınan haklardaki eksiklikler tespit edilmiş ve üstün yetenekli bireylere tanınması gereken hakların eğitsel boyutu tartışılmıştır. Üstün yetenekli bireylere yönelik program, öğretmen, materyal gibi eğitimsel içerikleri gözeten daha özel hakların gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Tartışma sonucunda belirlenen problemin çözümlerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

There is misconception that gifted and talented individuals are capable of doing every job. To ignore their personal characteristics and equate them to other individuals in the community is not appropriate to the principles of equality. The concepts of equal educational opportunities are offered to individuals as of legal right. The right must be designed to meet their educational, social and emotional needs. In democracy, the right to equality means not giving equal rights for all, it means maintaining balance by giving rights according to their needs. The purpose of the study is investigation of the rights and contents that are provided to the gifted individuals in a different perspective since Ottoman Empire to the present. The study, literature review method have been used in which many sources have been examined detailed from the pre- republic era to the present. As a result, deficiencies in the gifted and talented rights recognized were identified and educational dimensions of rights of gifted and talented children were discussed. Attention was drawn to the necessity of more specific rights which defend educational content like programs designed for gifted and talented children, teachers, and materials for gifted individuals. Suggestions were given about the solution of recognized problem as a result of the discussion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :