Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The violence perception of teachers and students at primary schools

Yazar kurumları :
Doktora Öğrencisi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, EYPT Anabilim Dalı1, Doç. Dr. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, EYPT Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda yaşanan şiddet olaylarının artışına paralel olarak okullardaki şiddet olgusunun giderek kaygı verici bir hal aldığı görülmektedir. Öğrencilerin maruz kaldığı şiddet, öğrenciyi sadece akademik yaşamında değil bütün hayatı boyunca etkilemekte, telafi edilemez yaralar açabilmektedir. Bu çalışma ile eğitim sistemimizde ilköğretimde yaşanan şiddet olaylarının nasıl algılandığı ve nasıl
kavramsallaştırdıkları öğretmen ve öğrenci görüşleriyle belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Bu bağlamda katılımcılara “Şiddet…..gibidir…… Çünkü…….” açık uçlu sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin ve öğrencilerin şiddete ilişkin algılarını belirlemek amacıyla rastgele örneklem kullanılarak Elazığ il merkezi ve ilçelerindeki
okullarda görev yapan 222 öğretmen ile bu okulların 6. 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 425 öğrenci görüşü alınmıştır. Metaforların analizleri sonucunda oluşturulan temalara göre öğrencilerin en çok yok etmek temasında metafor ürettiği, en az ise ceza temasında metafor ürettiği görülmüştür. Yine oluşturulan temalara göre öğretmenlerin şiddeti en çok doğal afet temasında, en az ise uyarı temasında
değerlendirdikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

In parallel with the increasing number of acts of violence in recent years, it is seen that the effect of violence in schools is becoming growingly worrisome. The violence the students are exposed to affect them not only in their academic life but also throughout their life and may make irrecoverable traumas. With this study, it is endeavoured to identify how the acts of violence in the primary schools are perceived and conceptualized through the teachers and students’ opinions. In this study designed in line with the qualitative research approach, “the content analysis” has been conducted. Within this context, the openended question, “Violence is like ……… because ……..” has been asked to the participants. In order to identify the teachers and students’ perceptions on violence, the random sample has been used and the opinions of 222 teachers from the schools in the city centre and districts of Elazığ and 425 students attending at the 6th, 7th and 8th grade at these school have been taken. According to the themes created following the analysis of metaphors, it is seen that the students have created the most metaphors under
“destroying” theme and the least metaphors under “penalty” theme. Again, according to the themes, it is seen that the teachers have considered violence under “natural disaster” theme the most and under “warning” theme the least.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :