Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The tales in primary school students’ vocabulary development

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okul Öncesi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Dil, insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Bu araç sayesinde insanlar kendilerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlatırlar. İnsanlar sahip oldukları söz varlığının zenginliği sayesinde ise kendilerini doğru ifade edebilme şansına sahip olurlar. Bu noktada masal kitapları çocukların sözcük dağarcığını geliştirmede en etkili araçtır. Çocuklar okul öncesi başta olmak üzere ilkokulun ilk çağlarında kitaplara karşı duyarlılık
kazanmakta ve çocuk edebiyatının en önemli unsurlarından biri olan masallarla ilk olarak bu dönemlerde tanışmaktadırlar. Bu nedenle masallar çocukların dil ve sözcük gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılında değişen eğitim sistemiyle birlikte masalların önemi daha da artmıştır. Çalışmamız tarama modelinde betimsel bir araştırma olup söz varlığının gelişiminde
masallara yönelik literatür taraması yapılarak dil gelişimi ve söz varlığının tanımına ve önemine değinilmiş ve masalların çocukların söz varlıklarının gelişimine hangi açılardan katkıda bulunduğu tanımlanmaya çalışılmıştır. Tespit edilen özellikler Dünya ve Türk masal klasikleri içerisinde örneklerle açıklanmış ve masallar aracılığıyla ilkokul çağındaki çocukların söz varlığını geliştirebilecek etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Bu çalışmada amacımız, ilkokul çağındaki çocukların söz varlığının gelişiminde masalların önemini belirtmek ve masallar yardımıyla etkinlikler oluşturarak çocukların kelime ve kavram hazinelerini geliştirmek olacaktır.
 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Language is a special means of communication for people. People can express their needs and requests by means of the language. Thanks to the richness of the vocabulary, people will be able to express themselves in a right way. At this point, tale books are the most important resources in the development of childrens’ vocabulary. The children gain sensitivity for books in pre-school period and
in first years of primary school, so for the first time in these periods they meet tales, one of the most important products of children literature. Therefore, the tales has a crucious role in the development of children’s language. This importance has increased more in 2012 – 2013 education year as our education system has changed. This study is a descriptive inquiry in the model of searching, so, at first we had an inquiry and gave the definitions of language development and vocabulary and underlined their importance. Secondly we have tried to define in what ways the tales make contribution to children’s vocabulary. We explained the identified features in details through the world and Turkish classical tales and we also gave some activtiy examples that will improve primary school children’s vocabulary. In
this study, our aim is to explain the importance of the tales for primary school children and to improve children’s word and concept stocks by preparing activities with the help of novels.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :