Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of high school course taking and sat scores on college major selection

Yazar kurumları :
Texas A&M University, College of Education & Human Development1
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

A survey study design was employed to examine the relationship between enrollment in computer and Advanced Placement courses during high school, SAT scores and subsequent selection of a STEM major in post-secondary education. Study data were collected through an online survey from a multi-school charter school system in which a variety of computer courses are offered to 9-12 grade students. The study showed that students' scores on the SAT reading section and, total composite score (reading + mathematics) had a statistically significant relationship with students' selection of a science, engineering, technology, and mathematics [STEM] major. Although there was not a statistically significant relationship between students' SAT mathematics scores, there was a pattern showing that students with higher SAT mathematics scores were more likely to choose a STEM major. We also found that there was a statistically significant relationship between the number of AP science courses and total number of AP courses taken by students and their selection of a STEM major. The final analysis revealed that there was no statistically significant difference between those who chose STEM majors and the number of computer courses taken.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin bilgisayar dersleri ve İleri Yerleştirme (İY [AP]) derslerine katilimi, Bilimsel Yetenek Sınavı (BYS [SAT]) puanları ve sonrasında gelen üniversite eğitiminde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FTMM [STEM]) alanlarından birini seçmeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmadaki veriler, çevrim-içi uygulanan anket ile 9- 12 sınıflarda okuyan öğrencilerden toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin BYS okuma bilgisi puanları ve toplam puanları (okuma + matematik) öğrencilerin FTMM alan secimi ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermiştir. Öğrencilerin BYS matematik puanları ile diğer değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, BYS matematik puanı yüksek olan öğrencilerin FTMM alanlarından birini seçmesinin daha büyük bir olasılık olduğu bulunmuştur. Bunlara ek olarak, öğrencilerin İY fen derslerini seçme sayısı ile toplam aldıkları tüm alanlar için İY derslerinin sayısı ve FTMM alanı seçmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin FTMM alanlarından birini seçmesi ile alınan bilgisayar dersi sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :