Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknoloji çağında öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık algıları

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 1, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi2
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın sonlarında etkisini hissetmeye başladığımız küreselleşme, dünyada sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda değişim yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişim bireyleri, işletmeleri ve devletleri kısa sürede etkisi altına almıştır. Dünyanın yeniden yapılanmasına neden olan değişime küreselleşme süreci denilmiştir. Bilişim teknolojileri, küreselleşmenin etkisinin yayılmasında hızlandırıcı rol oynamıştır. Örneğin, İnternet sayesinde birbirleriyle daha sık temas halinde bulunan insanlar, bilgi sistemlerinin katkısıyla daha fazla eleştirel tüketici haline gelirler. Bu çalışmada Clarisse Olivieri Lima tarafından geliştirilen (2006) Teknoloji Çağında Küresel Vatandaşlık Ölçeği Kaya ve Kaya (2011) tarafından Türkçeye uyarlanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği olmak üzere beş bölüme uygulanmıştır. Bu çalışma ile farklı bölümlerde eğitim gören öğretmen adaylarının Teknoloji Çağındaki Küresel Vatandaşlık Algıları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 17 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, yabancı dil bilen öğretmen adaylarının yabancı dil bilmeyen öğretmen adaylarına göre interneti haftada bir kereden fazla ve her gün kullanan öğretmen adaylarının hiç kullanmayanlara göre küresel vatandaşlık algıları yüksek bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization, whose effects began to be felt at the end of the twentieth century, has led to social, economic, political and cultural changes in the world. These changes have affected individuals, companies and governments instantly. The change that led to the reconstruction of the world is called the process of globalization. Information technologies have played an important and accelerative role in extending the effects of globalization. For instance, thanks to the Internet, people who are more often in contact with each other have become more critical consumers than ever before. In the current study, the Scale of Global Citizenship in the Technology Age, which is developed by Clarisse Olivieri Lima (2006), has been adapted to Turkish by Kaya and Kaya (2011) and applied to five different departments in the Faculty of Education at Sakarya University: Social Sciences Education, Elementary Mathematics Education, Computer Education, Turkish Education and Science Education. This study aimed to investigate the relationship between the perceptions of teacher trainees at different departments about the Global Citizenship in the Technology Age and various variables. The data collected were analyzed through SPSS 17. The results of the study indicate that the teacher trainees that know a foreign language have a higher perception of global citizenship than those who do not, and likewise that the teacher trainees who use the Internet more than once or every day have a higher perception that those who do not.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :