Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Team perception of the teachers in the primary schools

Yazar kurumları :
Sakarya University, Institute of Education Sciences1, Sakarya University, Faculty of Education2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

This study which examines the team perception levels of the teachers in primary schools based on various variables were done with the data acquired from 10 primary schools in the Sapanca district of Sakarya in 2011 – 2012 academic year. The universe of the research consists of 242 primary school teachers in Sapanca, Sakarya. In the study, instead of sampling method the entire universe was tried to be reached. The results of the study present that teacher don’t/can’t work with team spirit within the
teams; team perception of the female teachers are higher than of the male teachers and the teachers working in the same school for a longer period have better team perception.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İlköğretim okullarında öğretmenlerin takım algısı düzeylerini ve takım algısı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre inceleyen bu araştırma, 2011-2012 öğretim yılında Sakarya ili Sapanca ilçesinde bulunan 10 resmi ilköğretim okulundan elde edilen veriler yardımıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya ili Sapanca ilçesi sınırları içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 242 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem belirleme yoluna gidilmemiş, evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda;. Öğretmenlerin okullarında kurulan takımlarda takım ruhu içinde çalış(a)madıkları, kadın öğretmenlerin takım algılarının erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, bulundukları okulda daha uzun süre görev yapan öğretmenlerin daha yüksek bir
takım algısı olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :