Cilt: 18 Sayı : 1
d
Normotansif ve hipertansif bireylerde epinefrin artikain'in kan basıncı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
The evaluation of the effect of epinephrine articaine on blood pressure at normotensive and hypertensive patients
Ayça KÖKDEN,Barış ŞİMŞEK

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça