Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenme ortamı ile ilgili algılara ve başarıya etkisi

Yazar kurumları :
Eğitim Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi 1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmaya, Güz döneminde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalı ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları katılmış ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır. Araştırmanın amacı, öğretim ilke yöntemleri dersinin proje tabanlı öğrenme yöntemiyle işlenmesinin, öğretmen adaylarının görüşlerine başarı ölçütü açısından etkilerini ve öğrenme ortamları ile ilgili algılarında oluşan değişimi, nitel ve nicel yöntemler kullanarak incelemektir. Tek grup ön testson test deneysel desen kullanılan bu araştırmada Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Anketi dönem başında ön-test ve dönem sonunda son-test şeklinde uygulanmış ve proje tabanlı öğrenme ortamında öğretmen adaylarının algılamaları ölçülmüştür. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; proje tabanlı öğrenme ortamının konuyu öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrencileri araştırmaya teşvik ettiği, derste öğrenilen konular ve günlük hayattaki problemler arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmasına, araştırma yapılmasına, kendi bilgisini kendisinin oluşturmasına kısaca öğrenmenin daha etkili ve anlamlı olmasına katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Early childhood and Turkish Linguistic Education Program students that enrolled fall semester at faculty of education at Mus Alparslan University participated the study. Project based learning were used in these classrooms. Purpose of the study was to analyze project based learning approach effects on achivement and perception about learning environment. Both qualitative and quantitative methods were used in this study. To analyze pre-service teachers' perceptions about project based learning environment, Constructivist Learning Environment Survey collected as pre-test and post-test at the begining and at the end of semester. Interview was conducted with pre-service teachers at the end of the study. The result of the study revealed that project based learning lead learning, encourage research, enables student make causal connections between real life problems and learned contents, construct their own knowledge and simply facilitate effective and meaningful learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :