Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Predicting the cyber bullying levels of students in second stage of primary school according to psychological symptoms

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uzman psikolojik danışman1, Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğrencilerin bu teknolojik gelişmeleri amacının dışında kullanmaları sonucu öğrenciler arasında yeni bir zorbalık türü olan sanal zorbalık görülmeye başlanmıştır. Sanal zorbalık, internet ve diğer dijital teknolojiler kullanılarak diğerlerine bilinçli ve kasıtlı olarak zarar vermek olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerinin psikolojik belirtilere göre sanal zorbalık düzeyinin yordanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya ili hendek ilçesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilköğretime devam eden 192 si kız 215’i erkek olmak üzere toplam 407 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sanal Zorba/Kurban Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Sanal zorbalık düzeyi psikolojik
belirtiler arasındaki korelasyon incelendiğinde, sanal zorbalık düzeyi ile öfke düşmanlık, depresyon, kişiler arası duyarlılık ve psikotizm psikolojik belirtileri arasında pozitif bir korelasyon olduğu görülmektedir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a result of misuse of technological improvements by the students who follow these improvements, cyber bullying, a new bullying type among students, has started to be seen. Cyber bullying can be defined as harming other people in a conscious and deliberate way by using internet and other digital technologies. It was aimed to predict the cyber bullying levels of students in second stage of primary education according to psychological symptoms. The study group of this research consists of 407 people, 192 females and 215 males, studying in primary school in the second term of 2011-2012 education year in Hendek county of Sakarya province. Cyber Bully/Victim Questionnaire and Brief Symptom Inventory were used as data collecting instruments in the research. When the correlation between cyber
bullying level and psychological symptoms is examined, it is seen that there is a positive correlation between cyber bullying level and psychological symptoms of anger hostility, depression, interpersonal sensitivity and psychoticism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :