Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin il bünyesinde yapılan eğitim projelerine ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE1
Görüntülenme :
272
DOI :
Özet Türkçe :

Değişimin sosyal, kültürel, ekonomik yaşamda önemli ölçüde yaşandığı günümüzde, eğitim kurumları; değişim hareketlerinden en çok etkilenen ve faydalanan kurumlar durumuna gelmiştir. Bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin il bünyesinde yapılan eğitim projelerine ilişkin görüşlerini, değişimin öğretmenler tarafından nasıl algılandığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli olan betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır Araştırma verileri örneklem grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen iki bölümden oluşan anket soruları kullanılarak toplanmıştır. Anket oluşturulurken, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün son on yıldır hazırlayıp, uyguladığı eğitim projeleri taranmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde; T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve çok yönlü karşılaştırmalarda Scheffe kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenler genel olarak kendilerini değişim çabalarına açık görmekte, Sakarya Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi'nin ve diğer projelerin uygulanabilir, sonuç alınabilir, başarıyı arttırmaya yönelik olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte değişim çabalarının planlı olmadığını, çalışmaların çoğunluğun görüşleri alınmadan yapıldığını, aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışılmasının zor olduğunu ve değişim çabalarını engellediğini belirtmektedirler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays, the change has been experienced in social, cultural and economic life and the education institutions have been the most benefited ones of the change activities. The aim of this study is to research the views of teachers on duty in the grade schools in respect to the education project carried out in Sakarya Provience and the perceptions of teachers related to the change in education. The descriptive research method in general scan model was used in the study. Research data was collected by researcher using questionaire consisting of two parts. The educational projects prepared and applied in last decade by Sakarya Provincial Education was scanned to create a pool. At the statistical analysis of the data obtained in this study; T-Test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe at the multiple comparisons was used. According to the study; the teachers have generally seen themselves open to the change efforts, they have seen the Sakarya increasing success in education Project as useable and achievable to increase success. However, it has been pointed out that the educational facilities were not planned, activities were not carried out regardless of the opinions of majority, and it was difficult studying on multiple projects at the same time. Because of these problems the education activities have been prevented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :