Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen eğitiminde yeni bir kavram: tarımsal farkındalık

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bugünün gençliğinin çevresel ve tarımsal farkındalığının gelecek nesillerin yaşamında oldukça etkili sonuçlarının olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Alan yazında yer alan pek çok çalışmada, bireylerin tarımla ilgili yanlış kavramalara sahip oldukları ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise fen bilgisi öğretmen adaylarının tarım hakkındaki anlayışlarını içeren özel durumlarının incelendiği bir araştırma çalışması ile bu çalışmanın ön çalışması olan ilköğretim farklı alan öğretmen adaylarının tarımsal farkındalık konusundaki genel durumunun irdelendiği bir araştırma yer almaktadır. Hem ön çalışması hem de temel araştırma nitel-nicel karma yaklaşımla düzenlenmiştir. Ön çalışmada, tarımsal farkındalık kavramının öğretmen adaylarındaki yansımalarının anlaşılabilmesi için bir anket oluşturulmuş ve sonrasında görüşmeler yoluyla üç yüz on öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizi, ilköğretim öğretmen adaylarından matematik alanındakilerin sosyal bilgiler alanındakilerden ve sosyal bilgiler alanındakilerin de fen bilgisi alanındakilerden tarımın anlamı ve önemi konusunda daha yüksek farkındalıkta olduklarını ortaya koymuştur. Ön çalışma baz alınarak hazırlanan temel çalışmada ise otuz fen bilgisi öğretmen adayının tarımsal farkındalığı detaylı olarak incelenmiş ve araştırma verileri ankete ek olarak oluşturulan bir elektronik günlük vasıtasıyla bir sosyal paylaşım sitesinde tartışma metodu kullanılarak toplanmıştır. Oluşturulan günlük, altı haftayı kapsamakta ve her hafta araştırmacılar tarafından sunulan bir durum sonunda sorulan soruların tartışılarak cevaplanmasını içermektedir. Günlüklerin nitel değerlendirmesi ile anket sorularına verilen cevapların nicel sonuçları bir araya getirilerek tarımsal farkındalıkla ilgili üç sav ortaya konmuştur. Bu araştırma çalışmasının sonuçları, öğretmen adaylarının özellikle fen bilgisi alanında okuyanların tarımın tanımı ve ilgili kavramlar ile tarımın sosyal ve küresel önemi konusunda yeterli düzeyde anlayış geliştiremediklerini vurgular niteliktedir.

Özet İngilizce :

Young individuals' environmental and agricultural awareness will have an undeniable effect on the life of future generations. Several research studies in related literature imply that people have misconceptions in agriculture. This paper includes a research investigating prospective elementary science teachers' understandings about agriculture and its preliminary work. In the preliminary work; understandings of prospective elementary teachers from different disciplines were investigated. Both studies were designed with a mixed method, where quantitative and qualitative techniques were used. In the preliminary study, a questionnaire about agricultural issues, developed by the researchers, was administered to three hundred and ten participants. Questionnaire and interviews were the basic data collection methods for this piece of the research study. Quantitative analysis of data collected via questionnaires displayed that prospective mathematics teachers were well informed about agriculture among the others. Then prospective social science teachers were better than science teachers. Based on the results of preliminary study, prospective science teachers' case was investigated in the major study. Thirty prospective science teachers were participated the research and they were asked to keep an electronic journal other than answering the questionnaire. Electronic journals included discussions on agricultural issues presented in the cases prepared by the researchers. Each case had a question to reflect and each participant was asked to reflect and discuss the cases in their journal. Three assertions about participants' understandings in agriculture were formed with the qualitative analysis of data from journals. Assertions imply that prospective science teachers participated in this research study did not have adequate understanding about the definition of agriculture and it's societal and global importance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :