Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite gençliğinde dini inanç ve umutsuzluk ilişkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, din psikolojisinin konuları içinde yer alan dini inançların özellikle de Allah, ahiret ve kader inançlarının ve dua etme davranışının gençlik döneminin dini gelişimi içindeki seyri, gerek teorik bazdaki değerlendirmelerle gerekse konuyla ilgili yapılan amprik çalışma sonuçları dikkate alınarak tahlil edilmeye çalışılmıştır. Yine gençlik döneminde umut ve umutsuzluk kavramları ele alınmış ve dini inançlarla umut-umutsuzluk ilişkisi irdelenmiştir. Daha sonra anket tekniğiyle elde edilen bulgular ve yorumları verilmiştir. Çalışmanın amacı, 18-25 yaş üniversite gençliğinde dini inançlar ve umutsuzluk ilişkisini incelemektir. Bu amaçla, Sakarya Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İkdisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik Fakü lteleri ve Sağlık Yüksek Okulunda öğrenim gören 419 öğrenciye Dini İnanç Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmada yer alan üniversiteli gençlerin dini inanç düzeylerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu buna karşın umutsuzluk düzeylerinin düşük düzeyde olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the process of prayer and religious development among university students together with religious beliefs, especially in Allah, the hereafterand fate which are part of the psychology of religion will be analyzed by considering both theoritical evaluations and the ampiric results of related studies. The feelings of hope and hopelessness in university youth is also examined, where the reasons behind hope and hopelessness and their results is also analysed.This is followed by a study of the relationship between religious beliefs and hopelessness where in conclusion, the datas and comments of surveys are presented. The purpose of the study is to investigate the relationship between religious beliefs and hopelessness in university students aged 18-25. For this purpose, Beck Hopelessnes Scale and Religious Belief Scale are applied to 419 students who are studying in different deparments (Engineering, Economics, Theology, Science Literature, and Health) of Sakarya University. According toresults, the data concludes that although the level of hopelessness of university students is quite low, the level of religious belief of university students is significantly high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :