Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seyfuddin el-âmidî ve dekâ’iku’l-hakaik fi’l-mantık adlı eseri

Yazar kurumları :
Dicle Üni. İlahiyat Fak. İslam Felsefesi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Seyfuddin el-Âmidî, İslam Düşüncesi alanında özellikle de felsefe ve kelam sahasında 13. yüzyılın önemli bir düşünürüdür. Âmidî, kelam, fıkıh usulü, felsefe, mantık, hilaf ve cedel gibi değişik ilim alanlarına dair yirminin üzerinde eser yazmıştır. Onun eserleri sonraki dönem ilim erbabınca başvuru kaynakları arasında kabul görmüştür. Biz bu çalışmamızda Âmidî‟nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri üzerinde kısaca durarak, mantık ilminin ana konusu olan kıyası konu edindiği Deka'iku'l- Hakaik Fi'l-Mantık adlı eserinin tahkik ve değerlendirmesine yer vereceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sayf al-Dīn al-Āmidī, who lived in XIIIth century and was one of the eminent philosophers in this century particularly in the fields of philosophy and Islamic theology. al-Āmidī, wrote over twenty works about various scientific fields such as, philosophy, logic, Islamic theology and methodology of Islamic jurisprudence (usūl al-fıkh). His works have been accepted as reference materials from scholars of following generations. In this study, after a brief overview of alĀmidī‟ s life, scientific personality and works, we focus on the edition and assessment of his work, Daqāiq al-haqāiq fī al-mantiq, on the syllogism (qiyās) which is the main interest of logic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :