Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur ân ın kendine özgü yorumbilim metodolojisi: te vîl

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Diyanet İşleri Başkanlığı 1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

İslâm düşüncesinin kendi içsel dinamiklerinden hareketle varlık bulmuş olan "te‟vil metodolojisi", İslâm bilgin ve düşünürlerine özellikle kelâmcılara, dinsel metinleri anlama veya yorumlama konusunda büyük bir açılım ve kolaylık sağlamıştır. Öyle ki, İslâm düşünsel serüveninin belli bir döneminde bilhassa da İslâm kelâmcılarına, benimsemiş ya da kabul etmiş oldukları birtakım görüş ve yaklaşımlarını temellendirebilme veya gerekçelendirebilme konusunda çok önemli fırsatlar ve imkanlar sağlayan "te‟vil metodolojisi", damgasını vurmuş olduğu dönemle sınırlı kalmamış; tam tersine, bugün bile dinsel görüş ve yaklaşımlarını değişik kategorilerde ifade etmek isteyen kimselere hizmet sunmaya devam etmektedir. Başka bir deyişle, 21. yüzyıl İslâm Kelâmı, özelde kalmak koşuluyla dinsel nassları anlama ve yorumlama konusunda modern dönemde bile, "te‟vil metodolojisi"nin sunumlarını tartışır bir duruma gelmiş olup, günümüzde de te‟vilden önemli derecede istifade etmektedir.

Özet İngilizce :

Contrary to the common assumption, "Ta‟wil (interpretation) methodology", has come into a existence from the internal dynamics of Islamic thought, which has provided Islamic scholars and thinkers especially the Islamic theologians (Kalam scholars) with great openings and facilities to understand and interpret Islamic texts. Thus, "ta‟wil methodolgy", provides theologians of Islam (Kalam scholars) with very significant oppurtunities and facilities in the course of the development of Islamic thought to establish firmly or reasoned thoughts or approaches which they have accepted or adopted. "Ta‟wil methodology" has not been limited just to a period it has influenced. Contrary to this, it has still continued to serve those wishing to express their religious views and approaches with different categories. In other words, Islamic Kalam (theology) of the 21th century have benefited today to a large extent from the methodology under some particular conditions in understanding and interpreting the religious nasses even in the modern period and have started to discuss the presentations of "ta‟wil methodology".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :