Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm düşüncesinde itikâdî mezheplerce benimsenen dil anlayışları

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Kur‟an-ı Kerim‟in beyanına göre onun ifâdelerinden bir kısmının anlamı açıktır (muhkem). Diğerleri ise ilk bakışta anlaşılması oldukça zor; ancak yorumla anlamı veya mahiyeti çözümlenebilir niteliktedir (müteşâbih). İslâm düşüncesinde "müteşâbihât"ın, daha çok dil probleminden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Diğer taraftan, "müteşâbihât"ın, dile bağlı sorunların ötesinde genel olarak gaybe dayalı farklı anlatım biçimlerinin oluşturmuş olduğu travmadan kaynaklandığı da savunulmuştur. Bu durum, dinî nasslar söz konusu edilince Allah hakkında konuşmanın imkânını iyice zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu bu problemi çözmek ve Allah hakkında daha net ve doğru konuşabilmek için, İslâm düşüncesinde itikâdî mezheplerce değişik tarzda "dil" çeşitleri ve dil kuralları benimsenmiştir. İşte bu çalışmada, İslâm düşüncesinde neşet etmiş olan dille ilgili değişik anlama ve yorumlama çeşitlerine işaret edilerek, bu meyanda ortaya konan sonuçların bir manada değerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Some of the verses of the declaration to the Koran are clear (muhkam), while others are difficult but only analysis of the interpretation or true nature in at first sight (mutaşabih). The meaning of some Quranic verses are clear,called muhkem while some others are not clear, called mutashabih. In Islamıc thought,mutashabih have been claimed due to the problem of languages ıt is claimed the problem of language caused to "mutaşabih". Burden sonrasına karışmıyorum çok özensiz yazılmışIn order side have claimed "mutaşabih", except for problems of language generally different expressions according to unseen have caused to it. Certainly its in religion of the nasses was difficut to talk about God. Thus, according to Islamic sects for clear and true of God were to appropriated religious language for its kinds and rules in Islamic thought. In this article aims at to point out happen for language of the its kinds understanding and interpretation discussions results have approached in the Islamic thought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :