Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hanefîlere göre haberin kıyasa aykırı olması durumunda râvinin fakih olma şartı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kaleme alınan fıkıh usûlü eserlerinde haber-i vahid konusu incelenirken âhad haberin kabul şartları ile ilgili tartışmalarda Hanefîlerin hadisin sıhhatini tespitte genel olarak kabul edilen şartlara üç ilave şart koştukları ifade edilmekte ve bu şartlar maddeler halinde verilmektedir. Bu şartlardan biri de hadisin kıyasa aykırı olması durumunda ravinin fakih olma şartıdır. Usûl eserlerinde sadece bir örnek verilerek sunulan bu şartın ortaya çıkışı, tarihsel arka planı, usûl eserlerinde temellendirilme biçimi ve bu şarta itirazlar bu makalenin konusunu teşkil etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When the topic of the conditions of isolated tradition (khabar al-wahid) to be acceptable is being examined in usul al-fiqh works written in modern period, it is pointed out that Hanafîs stipulated three extra conditions in addition to generally accepted stipulations. One of these extra conditions is that a transmitter of a hadith needs to be a faqih, i.e. an expert in law, if the case in question is in conflict with qiyas, that is, the general rules and principles of law. In the context of one example provided in usul texts, this article shall examine the emergence of this stipulation, its historical background, style of justification and some objections to this condition articulated in usul al-fiqh works.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :