Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halil efendi’nin lübbü’n-nesâyıh adlı eserinin şekil ve muhteva özellikleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Halil Efendi‟nin Lübbü'n-Nesâyıh adlı eseri öğüt vermek amacıyla "nasîhat-nâme/ pend-nâme" türünde kaleme alınmış manzum bir eserdir. Hayatı hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşamadığımız Halil Efendi‟nin eseri incelendiğinde, sûfî-meşreb, ilmî seviyesi yüksek, Arapça bilen, doğu kültürü ve edebiyatına vâkıf bir şair olduğu görülmektedir. Türe ait çalışmalarda görebildiğimiz kadarıyla bu eserden bahsedilmemiştir. Mesnevî nazım şekliyle yazılan Lübbü'n-Nesâyıh‟ın tesbit edebildiğimiz iki el yazma nüshası bulunmaktadır. Eserde bölüm ya da konu başlıkları bulunmamaktadır. Lübbü'n-Nesâyıh‟ta "ibadetler, insan ilişkileri, ahlâka dair genel ilkeler, ilim, sosyal eleştiri" vb. konuların herhangi bir düzen ya da sıra gözetilmeden ele alındığı görülmektedir. Eserde yoğun bir şekilde yer alan atasözü ve deyimler, Kur‟ân-ı Kerîm ve hadislerin yanında Lübbü'n-Nesâyıh‟ın başlıca kaynakları arasında yer almaktadır. Bu makalede; eserin kaynakları, şekilsel ve içerik özellikleri ile eserde değinilen temel konular incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Halil Efendi‟s Lubb al-nasâ'ih is a poetic work written in the genre of nasîhat-nâme/pend-nâme, a genre that gives good counsel. We were not able to reach solid information about Halil Efendi‟ s life, but based on Lubb al-nasâ'ih we can say that he was a highly qualified Sufi poet wellversed in oriental culture and literature. The work is written in the mathnawî form, though its name is not listed in the scholarly catalogues in the field. As far as we know, there are two hand-written manuscripts of Lubb al-nasâ'ih. The book does not include any chapter or subject headings, but without any systematic order it talks about acts of worship, human relations, general ethical principles, knowledge, social critique, and the like. In addition to the Qur‟an and hadiths, proverbs and maxims represent the main sources of Lubb al-nasâ'ih. In this essay, we focus on the stylistic features and content ananlysis of the work, as well as its main historical sources.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :