Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı psikanalistlere göre rüyanın insan hayatındaki rolü

Yazar kurumları :
Sakarya Ü. Ġlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Rüya, insan hayatında daima var olan psikolojik bir fenomendir. Ġnsanın iç dünyasını belli sem-bol ve kendine has anlatımlarla yansıtmaktadır. Ayrıca, fertlerin günlük yaşantısına zaman zaman yön vermekte ya da dolaylı olarak fertleri etkilemiş olmaktadır. Bu çalışmada, rüyaların insanın iç dünyasına ve dışa yansıyan yönüne olan etkilerini psikanalistlerin görüşleri doğrultu-sunda değerlendirmeye çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Dreams have always been a psychological phenomenon in human life. Dreams are human expressions that reflect the inner world through its own particular symbol and explanation. In addition, dreams have explicitly given direction to individuals from time to time in daily life or indirectly have had an effect on people. In this study, we have evaluated the effects dreams have on the inner world and the reflection it has on the outer world for people according to the views of psychoanalysts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :